Nasza sonda

Jakie kwoty poręczeń Cię interesują?
 

Informacja o ciasteczkach

PDF 

loga programow 3

Projekt finansowany z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. "Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 (RPO WiM).

Wartość projektu wynosi 25.834.594,77 zł.

 

Beneficjentami Funduszu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem poręczenia są kredyty i pożyczki inwestycyjne. Fundusz udziela poręczeń na okres 10 lat. Maksymalna wartość poręczenia nie może przekroczyć 1.000.000 zł i jednocześnie 80 % kwoty poręczanego kredytu lub pożyczki. Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis. Podstawową formą zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Fundusz jest weksel własny in blanco.

file icon Tabela prowizji i opłat dla poręczeń Leasingu RPO WiM I

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM I 22.12.2014

file icon Tabela prowizji i opłat RPO WiM I od 21.03.2013

Formularze do pobrania:

file icon Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach RPO WiM

file icon Wniosek o poręczenie- nowy wzrór RPO WiM

 

file icon Zaświadczenie o pomocy de minimis  

file icon RPO WiM I Poręczenie

file icon RPO WiM I Umowa poręczenia

file icon Załacznik_do_umowy_RPO WiM I

file icon Oświad o zrealizowaniu inwestycji

file icon Oświadczenie - podmioty wykluczone

file icon RPO WiM I  Deklaracja wekslowa

 

Dokumenty archiwalne

file icon Taryfa prowizji i opłat  

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM I 23.07.2013

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM I 23.04.2010

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM I  26.10.2009

 

 

 

 


Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych. Więcej....