Nasza sonda

Jakie kwoty poręczeń Cię interesują?
 

Informacja o ciasteczkach

PDF 

   

loga programow 3

Projekt finansowany z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. "Dofinansowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 (RPO WiM).

Wartość projektu wynosi: 3.820.837,33 zł  

 

Beneficjentami Funduszu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem poręczenia są kredyty i pożyczki inwestycyjne. Fundusz udziela poręczeń na okres 10 lat. Maksymalna wartość poręczenia nie może przekroczyć 1.000.000 zł i jednocześnie 80% kwoty poręczanego kredytu lub pożyczki. Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis. Podstawową formą zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Fundusz jest weksel własny in blanco.

file icon Tabela prowizji i opłat dla poręczeń Leasingu RPO WiM II

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM II 22.12.2014

file icon Tabela prowizji i opłat RPO WiM II od 21.03.2013

file icon Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach RPO WiM

file icon Wniosek o poręczenie- nowy wzrór RPO WiM

file icon RPO WiM II Poręczenie

file icon RPO WiM II Umowa poręczenia

file icon Załacznik_do_umowy_RPO WiM II

file icon Oświadczenie-podmioty wykluczone RPO WiM II

file icon Oświadczenie o zrealizowniu inwestycji RPO WiM II

file icon RPO WiM II Deklaracja wekslowa

 

Dokumenty archiwalne

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM II 23.07.2013

file icon Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM II 06.11.2012

 


Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych. Więcej....