Nasza sonda

Jakie kwoty poręczeń Cię interesują?
 

Informacja o ciasteczkach

Zapytanie ofertowe

Zakup środków utrzymania czystości z sukcesywną dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Wolności 4.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Opracowanie graficzne, wydruk  i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2018  dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w celu promocji projektu „Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

 

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Zapytanie ofertowe

Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – podkładek pod myszkę z kalendarzem na rok 2018 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w celu promocji projektu „Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013(RPO WiM II).

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe 

Badanie Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Umowa

Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektów graficznych oraz dostarczenie materiałów promocyjnych do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie w ramach projektu „Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektów graficznych oraz dostarczenie materiałów promocyjnych do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie w ramach projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie w ramach projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1 - zmiana 22.03.2017

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

file icon Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

 

Zakup, dostawa i montaż regałów metalowych do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie w ramach projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

file icon Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Zakup środków czystości, preparatów do sprzątania oraz środków higieny osobistej  z dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie, ul. Wolności 4

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

file icon Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Zakup mebli biurowych - szafy dwudrzwiowe wraz  z montażem i dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie” w ramach projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

file icon Informacja o wyborze oferty

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

file icon Załącznik nr 3

 

Zapytanie ofertowe

Zakup, dostawa i montaż do podłoża sejfu na potrzeby wyposażenia Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w ramach   projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Zakup, dostawa i montaż do podłoża szaf antywłamaniowych na potrzeby wyposażenia Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w ramach projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Zakup, dostawa i montaż szaf antywłamaniowych oraz sejfu na potrzeby wyposażenia Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w ramach projektu „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

 

dotyczące przeprowadzenia badania adekwatności wielkości utworzonych rezerw (ogólnej i celowej) w stosunku do aktywnego portfela poręczeniowego (stan na dzień 30.09.2016r.) i zabezpieczenia wielkości prowadzonej akcji poręczeniowej w Warmińsko-Mazurskim Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, a także w stosunku do wypłaconych poręczeń w latach 2013-2016 oraz sprawdzenia prawidłowości stosowania wewnętrznych regulacji Funduszu w stosunku do utworzonych rezerw.

file icon Informacja o wyborze

file icon Zapytanie ofertowe

file icon Załącznik nr 1

file icon Załącznik nr 2

 

 

 

Zapytanie ofertowe

„Opracowanie graficzne, wydruk
i dostawę kalendarza dwudzielnego spiralnego na rok 2017  dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie”

Informacja o wyborze

Zapytanie ofretowe

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe 

„Opracowanie graficzne, wykonanie
i dostawę materiałów promocyjnych – podkładek pod myszkę z kalendarzem na rok 2017 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie”

Informacja o wyborze

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie badania adekwatności utworzonych rezerw w stosunku do aktywnego portfela poręczeniowego i zabezpieczenia wielkości prowadzonej akcji poręczeniowej w Warmińsko-Mazurskim Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie, a także w stosunku do wypłaconych poręczeń w latach 2013-2016 oraz sprawdzenie prawidłowości stosowania wewnętrznych regulacji Funduszu w stosunku do utworzonych rezerw.

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe 

Badanie i ocena Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe - Zakup środków czystości z dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie, ul. Wolności 4”.

 Informacja o wyborze wykonawcy

 Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Umowa(wzór)

Zapytanie ofertowe - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza jednodzielnego na rok 2016 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

Informacja o wyborze kolejnej oferty - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalenderza jednodzielnego na rok 2016

Informacja o wyborze - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza jednodzielnego na rok 2016

Zapytanie ofertowe - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza jednodzielnego na rok 2016

Załącznik nr 1 - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza jednodzielnego na rok 2016

Załącznik nr 2 - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza jednodzielnego na rok 2016

Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (12 stanowisk) oraz oprogramowanie uaktualniające (1 rok) do programu Norton AntiVirus (5 stanowisk)

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą  oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (12 stanowisk) oraz oprogramowanie uaktualniające (1 rok) do programu Norton AntiVirus (5 stanowisk)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie za rok 2015

Informacja o wyborze - Badanie i ocena Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Zapytanie ofertowe - Badanie i ocena Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Załącznik nr 1 - Badanie i ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2015 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Badanie i ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2015 - Wzór umowy

Zakup środków czystości z dostawą do budynku Warmińsko - Mazurskiego Funduszu ,,Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Zakup środków czystości z dostawą - informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe  na "Zakup środków czystości z dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie ul. Wolności 4"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - podkladek pod myszkę z kalendarzem dla Warmińsko - Mazurskiego Funduszu ,,Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Informacja o wyborze 

Zapytanie ofertowe - "Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych -
podkladek pod myszkę z kalendarzem dla Warmińsko - Mazurskiego Funduszu ,,Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie"

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2015 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

 Informacja o wyborze - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2015 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Zapytanie ofertowe - Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2015  dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Rysunek poglądowy

Badanie i ocena sprawozdania finansowego za 2014 rok

Informacja o wyborze - badanie i ocena Sprawozdania Finansowego

Zapytanie ofertowe -  badanie i ocena Sprawozdania Finansowego za 2014 rok

Załącznik nr 1 - badanie i ocena Sprawozdania Finansowego

Załącznik nr 2 - badanie i ocena Sprawozdania Finansowego

Zakup wraz z dostawą  oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (10 stanowisk)

Informacja o wyborze -„Zakup wraz z dostawą  oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (10 stanowisk)”

Zapytanie Ofertowe - „Zakup wraz z dostawą  oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (10 stanowisk)”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skup, odbiór i utylizacja zużytych oryginalnych tonerów HP

Zapytanie ofertowe - Skup, odbiór i utylizacja zużytych oryginalnych tonerów HP - WYNIKI

Zapytanie ofertowe - Skup, odbiór i utylizacja zużytych oryginalnych tonerów HP

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Skup, odbiór i utylizacja zużytych oryginalnych tonerów HP

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Skup, odbiór i utylizacja zużytych oryginalnych tonerów HP


Zapytanie ofertowe - środki czystości z dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Informacje o wyborze - środki czystości z dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Zapytanie ofertowe - środki czystości z dostawą do budynku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Umowa

Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż banera w miejscu wyznaczonym przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Informacja o wyborze- zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż banera w miejscu wyznaczonym przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż banera w miejscu wyznaczonym przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Załącznik nr 1 - Wzór formularza cenowego

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2014 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

WYNIKI  -Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza trójdzielnego na rok 2014 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Zapytanie ofertowe-Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę kalendarza trójdzielnego na rok 2014  dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (11 stanowisk)

Zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security(11 stanowisk) - WYNIKI

Zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programu Norton Internet Security (11 stanowisk)

Zapytanie ofertowe - środki czystości

Zapytanie ofertowe - środki czystości z dnia 15.02.2013r. - WYNIKI

Zapytanie ofertowe - środki czystości z dnia 15.02.2013r.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dn.15.02.2013r.

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z dn.15.02.2013r.

Zapytanie ofertowe - Audyt poprawności wykonania portalu internetowego wraz z dostarczeniem pisemnego raportu

Zapytanie ofertowe - Skup, odbiów i utylizacja zużytych oryginalnych tonerów firmy HP.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie, wydruk i dostawa kalendarza książkowego na rok 2013

Opracowanie, wydruk i dostawa kalendarza książkowego na rok 2013 - WYNIKI

Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza (z wklejką reklamową) formatu ksiązkowego (format A5) na rok 2013
dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego - kalendarz książkowy na rok 2013

Zapytanie ofertowe - Opracowanie, wydruk i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2013

Opracowanie, wydruk i dostawa kalendarza trójdzielnego na rok 2013 - WYNIKI

Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarza 3D (trójdzielnego) na rok 2013 dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego - kalendarz trójdzielny na rok 2013

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa zestawu komputerowego z oprogramowaniem, skanera dokumentów, niszczarki dokumentów

Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego do programów: Norton Internet Security oraz Norton AntiVirus

Zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programów: Norton Internet Security oraz Norton AntiVirus (5 stanowisk)

Wynik - zakup wraz z dostawą oprogramowania uaktualniającego (1 rok) do programów: Norton Internet Security (11 stanowisk) oraz Norton AntiVirus (5 stanowisk).

Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą oryginalnego zespołu przenoszenia obrazu do drukarki laserowej HP 4700 oraz oryginalnego bębna do faksu Panasonic KX-MB773

Zakup wraz z dostawą oryginalnego zespołu przenoszenia obrazu do drukarki laserowej HP 4700(HP Q750) oraz oryginalnego bębna do faksu Panasonic KX-MB773(KX-FAD93)

Wyniki - zakup wraz z dostawą oryginalnego zespołu przenoszenia obrazu do drukarki laserowej HP 4700(HP Q7504A) oraz oryginalnego bębna do faksu Panasonic KX-MB773(KX-FAD93

Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą monitora LCD 23", oryginalnej baterii do laptopa HP 2530p, zestawu bezprzewodowego mysz + klawiatura oraz dysku o pojemności 750 GB do laptopa HP 2530p

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę foteli obrotowych oraz szafy na dokumenty i szafy na dokumenty i ubrania

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę foteli obrotowych oraz szafy na dokumenty i szafy na dokumenty i ubrania

 


Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych. Więcej....