logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"


logotypy wmfpk

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”  Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy Operacyjnej nr 3/RPWM/3618/2018/IV/DIF/120

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i realizujący finansowe przedsięwzięcie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0%
 •     Prowizja za udzielenie poręczenia  – 0%

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

Pożyczki/kredyty/leasingi z przeznaczeniem na przedsięwzięcia rozwojowe, w tym cele inwestycyjne i inne, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przyczyniające się do:

 • poprawy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
 • podniesienia zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi
 • rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

ww. cele rozwojowe mogą być realizowane poprzez:

 • zakup, budowę, modernizację obiektów produkcyjnych (z zastrzeżeniem, że kredyty przeznaczane na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji mogą być objęte poręczeniem do wysokości 10% wartości kredytu),
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu (poza branżą usługowego drogowego transportu towarów),
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym wzrost kapitału obrotowego, związany z inwestycją, zwiększeniem skali działalności, rozszerzeniem działalności o nowe produkty lub usługi.

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu, pożyczki lub wartości finansowania w leasingu
 •      Maksymalna wartość poręczenia 500.000,00 zł
 •      Maksymalny okres poręczenia 84 miesiące
 •      Poręczenia są udzielane z pomocą de minimis

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Karta Produktu Poręczenie Pobierz
  REGULAMIN INSTRUMENTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE Pobierz 
  zał. 1 do procedury pari passu - informacja kwartalna Pobierz 
  zał. 2 do procedury pari passu - protokół zakończenia windykacji Pobierz 
  Załącznik 1 do procedury pari passu Pobierz 
  Załącznik 2 do procedury pari passu Pobierz 
  Załącznik nr 1 do Regulaminu IF - Obszary Strategicznej Interwencji Pobierz 
  Załącznik nr 2 do Regulaminu IF - Obszary Inteligentnych Specjalizacji Pobierz 
  Załącznik nr 3 do Regulaminu IF - Procedura pari passu Pobierz 
  Wniosek o udzielenie Poręczenia -  RPO WiM 2014-2020 - LEASING Pobierz 
  Wniosek o udzielenie poręczenia - nowe umowy Pobierz 
  Wniosek o udzielenie poręczenia - umowy generalne Pobierz 
  Zał. 1 do Wniosku - leasing - klauzula informacyjna - oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy Pobierz 
  Zał. 2 do Wniosku - leasing - klauzula informacyjna - oświadczenie innych osób fizycznych Pobierz 
  Zał. nr 3 do Wniosku - Upoważnienie przedsiębiorcy Pobierz 
  Zał. nr 4 do Wniosku - Upoważnienie konsumenta Pobierz 
  Zał. nr 5 do Wniosku - BIZNESPLAN - uproszczona sprawozdawczość Pobierz 
  Zał. nr 6 do Wniosku - BIZNESPLAN - pełna sprawozdawczość Pobierz 
  Zał. nr 7 do Wniosku Wniosek o przyznanie prefrencji Pobierz 
  Zał. nr 8 do Wniosku - Oświadczenie majatkowe Pobierz 

loga 2014 2020

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok