logo min
logotypy wmfpk

Poręczenia udzielane przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie udziela poręczeń ze środków własnych.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia
 •     Prowizja za udzielenie poręczenia płatna jednorazowo (nie dotyczy poręczeń leasingów)
  za udzielenie poręczenia na okres: do 1 roku pow. 1 do 2 lat pow. 2 do 3 lat pow. 3 do 4 lat pow. 4 do 5 lat pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow. 9 do 10 lat
  % wartości poręczenia:  1%  1,2%  1,4%  1,6%  1,8%  2,0%  2,2% 2,4% 2,6% 2,8%
 • Prowizja za udzielenie poręczenia płatna w okresach rocznych od aktualnej wartości poręczenia:    
  • 1% za pierwszy rok,
  • 0,4% za każdy następny rozpoczety rok kredytowania dla klientów o ratingu 1 i 2
  • 0,5% za każdy następny rozpoczety rok kredytowania dla klientów o ratingu 3
  • 1% za każdy następny rozpoczety rok kredytowania dla klientów o ratingu 4
 • Prowizja za zmianę okresu poręczenia (wydłużenie) – 1% od wysokości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 •      Kredyt obrotowy
 •      Pożyczka obrotowa
 •      Kredyt inwestycyjny
 •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

 •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
 •      Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,00 zł
 •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 5% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 •      Maksymalny okres poręczenia 126 miesięcy

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Regulamin Regionalnego Funduszu Poręczeń w Warmińsko-Mazurskim Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie Pobierz
  Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych uz 10.2013 Zał. 1 Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat z tytułu działalności poręczeniowej Spółki Pobierz
  Rachunek zysków i strat księgi handlowe Pobierz 
  Rachunek wyników - zasady ogólne Pobierz 
  Oświadczenie Beneficjenta Pobierz 
  Bilans zasady ogólne Pobierz 
  Bilans księgi handlowe Pobierz 
  Wniosek o udzielenie poręczenia Św - Umowy o Współpracy Pobierz 
  Zał. nr 2 do Wniosku - Upoważnienie przedsiębiorcy Pobierz 
  Zał. nr 3 do Wniosku - Upoważnienie konsumenta Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok