logo min




logotypy wmfpk

Aktualności

Dobra Firma 2021

Z przyjemnością informujemy, że Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie znalazł się w gronie laureatów konkursu Dobra Firma organizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nasza Spółka została uhonorowana zaszczytnym tytułem Dobrej Firmy 2021 w kategorii „Najbardziej Efektywna Firma – firmy małe” i uznana za przykład pokazujący jak efektywne działania i potencjał pracowniczy przyczyniają się do rozwoju regionu i tworzą miejsca pracy.

Certyfikat >>


 

Warmia i Mazury wybierają kolejne IS regionu! Trwają poszukiwania ekspertów z różnych branż!

Obraz1Informujemy, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zbiera zgłoszenia kandydatów do listy potencjalnych ekspertów do udziału w pracach Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia 2021 r.

W wyniku przesłanych zgłoszeń powstanie lista potencjalnych ekspertów. Zakłada się, że po otrzymaniu propozycji Programów Rozwoju Sektora (co nastąpi do 30 kwietnia 2021 r.) i analizie branż objętych Programami, dokonany zostanie wybór ekspertów do prac w Zespole spośród osób ujętych na liście potencjalnych ekspertów, co potwierdzone będzie podpisaniem indywidualnych umów.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje obecnie działania zmierzające do wyłonienia potencjalnych nowych regionalnych inteligentnych specjalizacji. Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie pn. „ZASADY IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”. Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie tzw. Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora i złożeniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Przygotowane w ten sposób propozycje nowych specjalizacji podlegać mają formalnej weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz analizie niezależnego zewnętrznego zespołu ekspertów.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok