logo min
logotypy wmfpk

Aktualności

Kolejny Bank Spółdzielczy dołączył do grona Partnerów Biznesowych Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w ramach RPO WiM 2014-2020

przedsiebiorczewmfpk

Od dnia 19 czerwca br. BEZPŁATNE poręczenia „de minimis” Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie dostępne są także w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Szczytnie zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy przy udzielaniu poręczeń „de minimis” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” (RPO WiM 2014-2020). 

Poręczenia udzielane w ramach projektu RPO WiM 2014-2020 stanowią zabezpieczenie kredytów i leasingów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą i realizujących finansowane przedsięwzięcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomoc w postaci Poręczeń w ramach powyższego projektu jest dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw BEZPŁATNA!

Poręczenie ułatwi dostęp do zewnętrznego finansowania firmy oraz pomoże Przedsiębiorcy uzyskać kredyt na lepszych warunkach. To nowe możliwości dla Firm, które ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych lub brak historii kredytowej nie otrzymałyby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem wpłynie na poprawę potencjału konkurencyjnego Przedsiębiorstw oraz podniesienie zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy – bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy!

Zapraszamy do współpracy! Nasi doradcy czekają na Państwa pod następującymi numerami telefonów:

 tel23 697 50 52  tel 728 419 194  tel 668 271 360  tel 666 055 912 tel883 002 575

loga 2019

BEZPŁATNE poręczenia „de minimis” Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w ramach RPO WiM 2014-2020 dostępne także w Banku Spółdzielczym w Olecku !!

przedsiebiorczewmfpk

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie podpisał kolejne porozumienie o współpracy przy udzielaniu poręczeń „de minimis” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” (RPO WiM 2014-2020). W dniu 11 czerwca br. do grona Partnerów Biznesowych Funduszu dołączył Bank Spółdzielczy z siedzibą w Olecku. 

Poręczenia udzielane w ramach projektu RPO WiM 2014-2020 stanowią zabezpieczenie kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olecku dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą i realizujących finansowane przedsięwzięcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomoc w postaci Poręczeń w ramach powyższego projektu jest dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw BEZPŁATNA!

Poręczenie ułatwi dostęp do zewnętrznego finansowania firmy oraz pomoże Przedsiębiorcy uzyskać kredyt na lepszych warunkach. To nowe możliwości dla Firm, które ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych lub brak historii kredytowej nie otrzymałyby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem wpłynie na poprawę potencjału konkurencyjnego Przedsiębiorstw oraz podniesienie zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy – bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy!
Zapraszamy do współpracy! Nasi doradcy czekają na Państwa pod następującymi numerami telefonów:

 tel23 697 50 52  tel 728 419 194  tel 668 271 360  tel 666 055 912 tel883 002 575

loga 2019

BEZPŁATNE poręczenie „de minimis” Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w ramach RPO WiM 2014-2020 dostępne w Bankach Spółdzielczych !!

wmfpkprzedsiebiorcze

podpisanie umowy z kandydatemWarmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie podpisał kolejne porozumienia o współpracy przy udzielaniu poręczeń „de minimis” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” (RPO WiM 2014-2020). W ostatnich dniach do grona banków obsługujących nasze poręczenia RPO 2014-2020 dołączyły: Bank Spółdzielczy w Iławie, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.

Udzielane poręczenia będą stanowiły zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz leasingów udzielanych przez Banki Spółdzielcze dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą i realizujących finansowane przedsięwzięcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomoc w postaci Poręczeń w ramach powyższego projektu jest dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw bezpłatna!

Poręczenie ułatwi dostęp do zewnętrznego finansowania firmy oraz pomoże Przedsiębiorcy uzyskać kredyt na lepszych warunkach. To nowe możliwości dla Firm, które ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych lub brak historii kredytowej nie otrzymałyby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem wpłynie na poprawę potencjału konkurencyjnego Przedsiębiorstw oraz podniesienie zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy – bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy!

 loga 2019

Auta firmowe z bezpłatnym poręczeniem „de minimis”

przedsiebiorczewmfpk

auta firmoweW dniu 24 kwietnia br. została podpisana pierwsza Umowa o udzielenie Poręczenia w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” (RPO WiM 2014-2020). Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, poprzez udzielenie wsparcia w postaci poręczenia, ułatwił Przedsiębiorcy uzyskanie zewnętrznego finansowania firmy oraz pomógł uzyskać kredyt na lepszych warunkach.

Kredyt objęty poręczeniem przeznaczony był na zakup samochodu osobowego, wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

Wsparcie dla MŚP z Warmii i Mazur w ramach poręczeń „de minimis” jest darmowe, bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy. Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy. Udzielane poręczenia stanowią zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz leasingów udzielanych przez Instytucje Finansowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą i realizujących finansowane przedsięwzięcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Poręczenia skontaktuj się z pośrednikiem finansowym – warto zadzwonić już dziś!

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”
Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo,
tel. 23 697 50 52, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

 tel728 419 194  tel 668 271 625  tel 668 271 360  tel 666 055 912

loga 2019

XVI Gala Laur "Najlepszym z Najlepszych" 2019

laur 1
Gustaw Marek Brzezin
- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 21.03.2019 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, odbyła się Gala Laur "Najlepszy z Najlepszych".

Podczas Gali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin przyznał Laury w dziesięciu kategoriach, wyróżniając 27 osób, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw z regionu, które w roku ubiegłym osiągnęły sukces, promowały Warmię i Mazury w Polsce i na świecie.

Od 2004 roku Laury otrzymało już ponad 385 osób, instytucji, przedsiębiorstw i organizacji. Laury "Najlepszy z Najlepszych" zostały stworzone, by nagrodzić mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy swoją pracą, osiągnięciami wskazują drogę, inspirują innych do dalszych działań.

Diamentowy Laur trafił do firmy Dekorglass Działdowo S.A. za bezkonkurencyjne osiągnięcia, szczególne działania oraz promowanie Warmii i Mazur nie tylko w Polsce, ale też i za granicą.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok