logo min
logotypy wmfpk

Aktualności

Ruszają poręczenia z nowej perspektywy

imag1286W dniu 04 marca 2019 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców pn. „Pozadotacyjne wsparcie unijne na rozwój przedsiębiorstw – pożyczki i poręczenia”. Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Podczas spotkania ofertę Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie przedstawił Prezes Zarządu – Sławomir Gutkowski, a ofertę pożyczkową przedstawiciele funduszy pożyczkowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Prelegenci odpowiadali na liczne pytania słuchaczy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się produkty finansowe Funduszu w postaci poręczeń wadialnych oraz bezpłatnych poręczeń w ramach projektu RPO WiM 2014-2020. Ze strony BGK ofertę przedstawiła Pani Patrycja Lemańczyk – Specjalista ds. projektów unijnych.

Spotkanie było adresowane do przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych unijnym wsparciem finansowym przedsięwzięć i inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencja Gospodarczo – Inwestycyjna „MAZURY TO BIZNES”

Temat przewodni: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Idealne miejsce do inwestowania

5

W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Giżycku Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie miał zaszczyt uczestniczyć w konferencji gospodarczo–inwestycyjnej pod nazwą „Mazury to Biznes” realizowanej w ramach projektu „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jako Lider projektu oraz 11 gminami z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: miasto Giżycko, gmina Giżycko, Węgorzewo, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, miasto Mrągowo, gmina Mrągowo oraz Ryn jako Partnerzy projektu. Giżycko było gospodarzem drugiej z trzech zaplanowanych w ramach projektu, dwudniowych konferencji. Pierwsza odbyła się we wrześniu br. w Piszu, natomiast trzecią zaplanowano na czerwiec 2019r. w Mrągowie.

1 2

Wystąpienie inauguracyjne – od lewej:
Piotr Jakubowski – Burmistrz Miasta Mikołajki, Przewodniczący Zarządu SWJM 2020
Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta Giżycko, Członek Zarządu SWJM 2020

Czytaj więcej...

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie wspiera promocję gospodarczą Warmii i Mazur

1W dniach 13-14 września 2018r. w Gminie Kurzętnik odbył się VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, w którym Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie miał zaszczyt uczestniczyć. Organizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski. Adresatami Festiwalu były władze samorządowe z Warmii i Mazur, pracownicy komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. W wydarzeniu wzięli udział także eksperci i prelegenci z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, obsługi i pozyskiwania inwestorów oraz przedsiębiorcy. 

Ideą wydarzenia jest edukowanie, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego. Kluczowym elementem potrzebnym do budowania wizerunku Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla biznesu jest stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy z zakresu promocji gospodarczej i współpracy z przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...

Zjazd Funduszy Poręczeniowych w dniach 29-30 listopada 2018 r.

IMAG0931W dniach 29-30 listopada 2018 r. w Hotelu Magellan w Bronisławowie odbył się Zjazd Funduszy Poręczeniowych połączony z konferencją poświęconą „Współpracy Funduszy Poręczeniowych z Sektorem Bankowości Spółdzielczej oraz wyzwaniom wdrażania instrumentów finansowych w roku 2019”.

Celem spotkania było podsumowanie sytuacji Funduszy Poręczeniowych na polskim rynku w 2017 roku, omówienie wyników działalności poręczeniowej, aktywność Funduszy Poręczeniowych w Polsce oraz prognozy i kierunki przyszłych działań Funduszy Poręczeniowych.

Podczas konferencji przedstawione zostały możliwości i bariery w rozwijaniu współpracy z SGB Leasing, dokonana została prezentacja BPS Faktoring, w której zaznaczono rolę Poręczeń w transakcjach faktoringowych.

Podsumowanie konferencji poprzedził Panel Dyskusyjny z Udziałem przedstawicieli Zarządów SGB Bank i BPS Bank nt. Rola Regionalnych i Lokalnych Funduszy Poręczeniowych we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE 2, zastosowanie poręczeń w procesie udzielania kredytów przez Banki Spółdzielcze, próba rozwiązań systemowych.

Czytaj więcej...

50 milionów złotych dla Przedsiębiorstw z Warmii i Mazur w ramach poręczeń „de minimis”

de minimis
Od lewej: Wojciech Marcinkiewicz – Dyrektor Biura Regionalnych Programów Operacyjnych II Departament Instrumentów Finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego, Marcin Kuchciński - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sławomir Gutkowski - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

W dniu 05 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie dwóch Umów Operacyjnych dotyczących Instrumentu Finansowego Poręczenie. Umowy zostały zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję menadżera funduszu zarządzającego środkami pochodzącymi z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” (RPO WiM 2014-2020) w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, który pełni rolę pośrednika finansowego.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie – wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Poręczenie, został wyłoniony w postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Udzielone poręczenia będą stanowiły zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz umów leasingowych o łącznej wartości co najmniej 59.532.246,66 zł. Pomoc w postaci Poręczeń w ramach powyższego projektu jest dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw bezpłatna.

 

de minimis 2W ramach realizowanego Instrumentu Finansowego Poręczenie wspierane będą przedsięwzięcia rozwojowe Przedsiębiorców finansowane kapitałem zewnętrznym, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poręczenie ułatwi uzyskanie zewnętrznego finansowania firmy oraz pomoże Przedsiębiorcy dostać kredyt na lepszych warunkach. To nowe możliwości dla Firm, które ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych lub brak historii kredytowej nie otrzymałyby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem wpłynie na poprawę potencjału konkurencyjnego Przedsiębiorstw oraz podniesienie zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi. Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy – bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Poręczenia skontaktuj się z pośrednikiem finansowym – warto zadzwonić już dziś!

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”
Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo,
tel. 23 697 50 52, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Osoba do kontaktu:
Edyta Zdunek, tel. 728-419-194, e-mail: koordynator@poreczenia-kredytowe.info

logotypy 01

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok