logo min
logotypy wmfpk

Obraz1Informujemy, że Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zbiera zgłoszenia kandydatów do listy potencjalnych ekspertów do udziału w pracach Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia 2021 r.

W wyniku przesłanych zgłoszeń powstanie lista potencjalnych ekspertów. Zakłada się, że po otrzymaniu propozycji Programów Rozwoju Sektora (co nastąpi do 30 kwietnia 2021 r.) i analizie branż objętych Programami, dokonany zostanie wybór ekspertów do prac w Zespole spośród osób ujętych na liście potencjalnych ekspertów, co potwierdzone będzie podpisaniem indywidualnych umów.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje obecnie działania zmierzające do wyłonienia potencjalnych nowych regionalnych inteligentnych specjalizacji. Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie pn. „ZASADY IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”. Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie tzw. Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora i złożeniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Przygotowane w ten sposób propozycje nowych specjalizacji podlegać mają formalnej weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz analizie niezależnego zewnętrznego zespołu ekspertów.

Zespół Ekspertów zostanie powołany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego zadaniem będzie przygotowanie recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych. Rekomendacje zostaną zaprezentowane przez Ekspertów Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zespół Ekspertów składać się będzie z:

  • 2 ekspertów zewnętrznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (1 w dziedzinie finansów i 1 w dziedzinie ekonomii) oraz
  • naukowych ekspertów branżowych, odpowiadających dziedzinowo obszarom gospodarczym objętym złożonymi Programami Rozwoju Sektora. Liczba naukowych ekspertów branżowych wchodzących w skład Zespołu jest uzależniona od liczby i zakresu złożonych Programów Rozwoju Sektora.

Pełna treść zaproszenia do zgłoszenia kandydatów wraz z załącznikami dostępna na stronie Platformy Przedsiębiorczości tutaj>>

Dokumenty dotyczące procesu wyłaniania inteligentnych specjalizacji są natomiast dostępne tutaj>>

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok