logo min
logotypy wmfpk

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” jest spółką utworzoną z inicjatywy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości) wynosi 6.880.000 zł. Realizując swoją misję Spółka od 21.09.2004 r. realizuje programy poręczeniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Pierwszym programem realizowanym przez Spółkę od 2005 r. jest projekt „Regionalny Fundusz Poręczeniowy dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w wysokości 10.000.000,- zł.

Spółka realizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” o wartości 27.194.310,29 zł i „Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” o wartości 4.021.934,03 zł.

Z perspektywy 2007 – 2013 Spółka realizowała dwa projekty poręczeniowe finansowane z funduszy europejskich dla rozwoju Polski Wschodniej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej o wartości Limitu Reporęczenia 8.420.160,00 zł i 5.000.000, zł.

Spółka utworzyła Regionalny Fundusz Poręczeniowy z kapitałem 49.701.934,37 zł.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. jako instytucja finansowa współpracująca na rynku z bankami, poddaje się ocenie ratingowej, przygotowywanej przez EuroRating sp. z o.o., która uzyskała formalną rejestrację w Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. jest również jednym z udziałowców Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o. o., której zadaniem jest wspieranie funduszy poręczeniowych. Przejawem jej działalności jest udostępnianie nowoczesnego systemu zarządzania procesami poręczeniowymi Ogólnopolskiego Systemu Wsparcia Udzielanie Poręczeń. Od 2012 r. KGP rozpoczęła wdrażanie nowych wystandaryzowanych produktów finansowych tj. poręczenia leasingu, poręczenia portfelowe PLD PLUS, poręczenia wadialne.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok