logo min
logotypy wmfpk

Poręczenia udzielane przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie udziela poręczeń ze środków własnych.

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

  •      Kredyt obrotowy
  •      Pożyczka obrotowa
  •      Kredyt inwestycyjny
  •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

  •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
  •      Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,00 zł
  •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 5% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
  •      Maksymalny okres poręczenia 126 miesięcy

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Regulamin Regionalnego Funduszu Poręczeń w Warmińsko-Mazurskim Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie Pobierz
  Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych uz 10.2013 Zał. 1 Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat z tytułu udzielanych poręczeń kredytów/pożyczek Pobierz
  Rachunek zysków i strat księgi handlowe Pobierz 
  Rachunek wyników - zasady ogólne Pobierz 
  Oświadczenie Beneficjenta Pobierz 
  Bilans zasady ogólne Pobierz 
  Bilans księgi handlowe Pobierz 
  Wniosek o udzielenie poręczenia Św - Umowy o Współpracy Pobierz 
  Zał. nr 2 do Wniosku - Upoważnienie przedsiębiorcy Pobierz 
  Zał. nr 3 do Wniosku - Upoważnienie konsumenta Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok