logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"


logotypy wmfpk

loga 2014 2020

 

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie zakończył realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy Operacyjnej nr 3/RPWM/3618/2018/IV/DIF/120.

Beneficjentami Funduszu były mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i realizujące finansowe przedsięwzięcie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem poręczenia były pożyczki/kredyty/leasingi z przeznaczeniem na przedsięwzięcia rozwojowe, w tym cele inwestycyjne i inne, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przyczyniające się do:

  • poprawy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
  • podniesienia zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok