logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"


logotypy wmfpk

loga 2014 2020

 

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”  Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy Operacyjnej nr 3/RPWM/3618/2018/IV/DIF/120.

Wartość projektu wynosi 23 529 411,76 zł.

Beneficjentami Funduszu są mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą i realizujące finansowe przedsięwzięcie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem poręczenia są pożyczki/kredyty/leasingi z przeznaczeniem na przedsięwzięcia rozwojowe, w tym cele inwestycyjne i inne, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przyczyniające się do:

  • poprawy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
  • podniesienia zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundusz udziela poręczeń na okres do 84 miesięcy. Maksymalna wartość poręczenia nie może przekroczyć 500 000 zł i jednocześnie 80 % kwoty poręczanego kredytu, pożyczki lub wartości finansowania leasingu. Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis. Podstawową formą zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Fundusz jest weksel własny in blanco.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania poręczeń w projekcie uzyskasz tutaj >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok