logo min
logotypy wmfpk

Poręczenia udzielane przez Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie może udzielać poręczeń ze środków własnych oraz środków przekazanych w ramach projektu "Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach".

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia LEASINGU mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za udzielenie poręczenia w ramach produktu RPO WiM I / RPO WiM II:
za udzielenie poręczenia na okres: do 5 lat  pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow. 9 lat
% wartości poręczenia:  0% 0,1%  0,2%  0,3% 0,4%  0,5%
 • Prowizja za udzielenie poręczenia(nie dotyczy poręczeń kredytów i pożyczek):
  Przedział procentowy poręczenia: do 24 miesięcy pow. 24 do 36 miesięcy pow. 36 do 48 miesięcy pow. 48 miesięcy
  od 1% do 20%  0,8%  1,0%  1,2%  1,6%
  pow. 20% do 40%  1,0%  1,2%  1,4%  1,8%
  pow. 40% do 60%  1,2%  1,4%  1,6%  2,0%
  pow. 60%  1,4%  1,6%  1,8%  2,2%
 • Prowizja za sporządzenie i podpisanie aneksu – 0,5% aktualnej wartości poręczenia

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Leasing operacyjny i finansowy

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 80% wartości finansowania
 • Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,- zł
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 5% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
 • Maksymalny okres poręczenia 126 miesięcy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FIRMĄ LEASINGOWĄ A WARMIŃSKO-MAZURSKIM FUNDUSZEM "PORĘCZENIA KREDYTOWE" SP. Z O.O.  W DZIAŁDOWIE W ZAKRESIE UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH


 1 - Dotyczy opłaty jednorazowej płatnej za cały okres. Mozliwe dokonywanie płatności w cyklu rocznym oraz miesięcznym.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Tabela prowizji LEASING - ŚW Pobierz
  Wniosek leasing- środki własne Pobierz 
  Wniosek leasing- RPO Pobierz
  Zał. nr 2 do Wniosku - Upoważnienie przedsiębiorcy Pobierz 
  Zał. nr 3 do Wniosku - Upoważnienie konsumenta Pobierz 
  Oświadczenie o ochronie danych - leasingi Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok