logo min
logotypy wmfpk

loga4

Projekt finansowany z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. "Dofinansowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 (RPO WiM).

Wartość projektu wynosi: 4 021 934,03 zł

Beneficjentami Funduszu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem poręczenia są kredyty i pożyczki inwestycyjne. Fundusz udziela poręczeń na okres do 10 lat. Maksymalna wartość poręczenia nie może przekroczyć 400 000 zł i jednocześnie 80% kwoty poręczanego kredytu lub pożyczki. Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis. Podstawową formą zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Fundusz jest weksel własny in blanco.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu "Dofinansowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" Województwo Warmińsko-Mazurskie przedłużyło realizację projektu do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania poręczeń w projekcie uzyskasz tutaj >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok