logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"


logotypy wmfpk

Aktualności

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie wspiera promocję gospodarczą Warmii i Mazur

1W dniach 13-14 września 2018r. w Gminie Kurzętnik odbył się VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, w którym Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie miał zaszczyt uczestniczyć. Organizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski. Adresatami Festiwalu były władze samorządowe z Warmii i Mazur, pracownicy komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. W wydarzeniu wzięli udział także eksperci i prelegenci z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, obsługi i pozyskiwania inwestorów oraz przedsiębiorcy. 

Ideą wydarzenia jest edukowanie, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego. Kluczowym elementem potrzebnym do budowania wizerunku Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla biznesu jest stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy z zakresu promocji gospodarczej i współpracy z przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...

50 milionów złotych dla Przedsiębiorstw z Warmii i Mazur w ramach poręczeń „de minimis”

de minimis
Od lewej: Wojciech Marcinkiewicz – Dyrektor Biura Regionalnych Programów Operacyjnych II Departament Instrumentów Finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego, Marcin Kuchciński - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sławomir Gutkowski - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie

W dniu 05 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie dwóch Umów Operacyjnych dotyczących Instrumentu Finansowego Poręczenie. Umowy zostały zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję menadżera funduszu zarządzającego środkami pochodzącymi z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” (RPO WiM 2014-2020) w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, który pełni rolę pośrednika finansowego.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie – wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Poręczenie, został wyłoniony w postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Udzielone poręczenia będą stanowiły zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz umów leasingowych o łącznej wartości co najmniej 59.532.246,66 zł. Pomoc w postaci Poręczeń w ramach powyższego projektu jest dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw bezpłatna.

 

de minimis 2W ramach realizowanego Instrumentu Finansowego Poręczenie wspierane będą przedsięwzięcia rozwojowe Przedsiębiorców finansowane kapitałem zewnętrznym, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poręczenie ułatwi uzyskanie zewnętrznego finansowania firmy oraz pomoże Przedsiębiorcy dostać kredyt na lepszych warunkach. To nowe możliwości dla Firm, które ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych lub brak historii kredytowej nie otrzymałyby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem wpłynie na poprawę potencjału konkurencyjnego Przedsiębiorstw oraz podniesienie zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi. Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy – bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Poręczenia skontaktuj się z pośrednikiem finansowym – warto zadzwonić już dziś!

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”
Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo,
tel. 23 697 50 52, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Osoba do kontaktu:
Edyta Zdunek, tel. 728-419-194, e-mail: koordynator@poreczenia-kredytowe.info

logotypy 01

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok